Çalışma Alanları

Analitik Kimya

Çevre Kimyası
Enstrümental Analiz
Tekstil Kimyası
İlaç Kimyası
Kemometri
 

Anorganik Kimya

Makrosiklik Bileşikler (Ftalosiyanin)
Makrosiklik Bileşikler (Porfirazin)
Koordinasyon Kimyası (Fenantrolin)
Biyoinorganik Kimya
Koordinasyon Kimyası
 

Fizikokimya

Hesapsal Kimya
Kuantum Kimyası
Polimer Kimyası
 

Organik Kimya

Sıvı Kristal
Yeşil Kimya
Hetero Kimya
Organik Sentezler
Asimetrik Sentezler
Katalitik Reaksiyonlar
 

Biyokimya

Biyoteknoloji
Endüstriyel Mikrobiyoloji
Protein Kimyası
Enzimoloji
Klinik Kimyası