FEDEK

 

Kimya Lisans (%30 ve % 100 ingilizce) Programlarının Öğretim Amaçları

 

FEDEK Anketleri (GÜNCEL)

 

Dış Paydaş (İşveren) memnuniyet anketi için tıklayınız

 

Dış paydaş (mezun) kimya programı çıktılarını sağlama düzeylerini düzenleme anketi için tıklayınız.

 

Dış paydaş (mezun) kimya programları öğretim amaçları değerlendirme anketi için tıklayınız.

 

İç paydaş ( mezuniyet durumundaki öğrenci )- Program çıktılarını değerlendirme anketi için tıklayınız.

 

 

 

Seminerler  (tüm etkinlikler)

 

    Bölüm seminerleri ve Öğrenci klüp faaliyetleri

 

FEDEK Değerlendirme Kılavuzu.

 

% 30 ve % 100 İngilizce Kimya Programı FEDEK Akreditasyon Komisyonu

Prof. Dr. Hale OCAK (Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Demet KARACA BALTA (Bölüm Başkan Yrd.)

Dr. F. Tülay TUĞCU (Bölüm Öğrenci İşleri Koordinatörü) (Fakültede Bologna Temsilcisi)    

Prof. Dr. İbrahim ERDEN

Doç. Dr. Şule DİNÇ ZOR (Fakültede FEDEK Temsilcisi)

Doç. Dr. Özlem YAZICI

Doç. Dr. Ömer Tahir GÜNKARA

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem BİLEN

Öğr. Gör. Dr. Öznur DÜLGER KUTLU

Arş. Gör. Dr. Birol IŞIK

Arş. Gör. Deniz KILIÇ

Arş. Gör. Süreyya DEDE

Arş. Gör. Büşra ARVAS