Staj

Değerli Öğrencilerimiz,

Kimya Bölümü öğrencilerinin mezun olabilmesi için 1 (bir) adet Mesleki Staj dersini tamamlamış olmaları gerekir. Staj süresi 30 (otuz) iş günüdür.  Öğrenciler stajlarını, laboratuvarı olan özel ve kamu kurumlarında yapabilirler. Staj yapılan iş yerinde, en az bir Kimyager veya Kimya Mühendisi bulunmalıdır. Bölümümüzün araştırma laboratuvarında ancak 4. Sınıf Güz/Bahar/Yaz döneminde mezuniyet durumunda olup henüz zorunlu stajını tamamlamamış olan öğrenciler stajını yapabilir. Kimya Bölümü Öğretim Elemanı tarafından yürütücülüğü yapılan TÜBİTAK destekli araştırma projelerinde bursiyer olan veya TÜBİTAK 2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programı bursiyeri olan Bölümümüz lisans öğrencileri en az 60 (altmış) iş günü projede görev alma koşulu  ile (ek koşul) zorunlu staj kapsamında stajını yapabilir (bkz. FEF Staj Uygulama Esasları)

Staj Başvuru İşlemleri ve dikkat edilecek hususlar:

1- Staj başlangıç tarihinizden en az 10 gün öncesinde başvuru belgelerinizi eksiksiz olarak hazırlayınız.

2- Resmi tatil ve arife günlerinde yapılan çalışmalar staj süresi olarak kabul edilmez.

3- Öğrenci, dersinin veya sınavının olduğu günlerde staj yapamaz.

4- Haftada üç (3) iş gününden az olmamak; ders ve sınavları ile çakışmamak şartıyla eğitim ve öğretim dönemi, yaz okulu ve genel sınav dönemlerinde staj yapılabilir.

5- İş yerinin hafta sonu tam gün mesai yaptığını gösteren belgeyi sunmak koşulu ile Cumartesi ve/veya Pazar günleri staj yapılabilir.

6- Haftada en az 3 iş günü, en çok 7 iş günü staj yapılabilir. Haftada 5 iş günü staj yapacak öğrenciler en geç 18 Ağustos 2023 (30 iş günü staj yapacaklar için) tarihinde staja başlayabilir. Haftalık staj yapacağınız iş günü sayısına göre, staja en geç başlama tarihinizi ayarlayınız.

7- Haftalık staj yapacağınız günler, staj süresince sabit olmalıdır. Örneğin: Pazartesi, Çarşamba, Perşembe olmak üzere haftada 3 iş günü staj yapacak öğrenciler; herhangi bir haftada Salı ve Cuma günlerini staj iş günü olarak işaretleyemezler.

8- Aşağıda açıklanan başvuru tarihinden önce mutlaka “Firma Onayı” kısmını tamamlamış olmalısınız. Aksi halde staj belgeleriniz onaylanmayacaktır. Firma Onayı için:  FR-1877 Fen Edebiyat Fakültesi Staj Başvuru Formu, eksiksiz doldurularak staj yapılacak kuruma kaşe/imza ile onaylatılmalıdır ve form öğrenci tarafından imzalanmalıdır. Staj yapılacak yerin banka/ IBAN /vergi no kısımları sadece zorunlu ve ücret alarak staj yapan öğrenciler tarafından doldurulacaktır. 

9- Online başvuru yapacak öğrenciler, tüm staj belgelerini pdf uzantılı olacak şekilde ilan edilen başvuru tarihinde std.yildiz.edu.tr uzantılı mail adresinden iletmelidir. Tüm staj belgeleri ayrı ayrı pdf dosyasına dönüştürülmeli ve izleyen formatta dosya ismi verilmelidir. Örnek: FR-1877 Fen Edebiyat Fakültesi Staj Başvuru Formu-Öğrenci Adı Soyadı.pdf  

10- Staja başlama tarihine göre belirlenecek başvuru tarihinde en geç saat 16:30’a kadar staj belgelerinin online olarak ytukimyastaj@gmail.com e-mail adresine gönderilmesi veya elden teslim edilmesi gerekmektedir. (E-mail konu başlığı: Ad Soyad Staja Başlangıç tarihiniz olmalıdır.)

 

Staja Onay Başvuru veya Belge Teslim Tarihi

İlgili Komisyon Görevlisi

23 Ekim – 3 Kasım 2023 arasında

Sadegül Fırat

Sena Nur Alegöz

06 Kasım – 10 Kasım 2023 arasında

Ceren Can Karanlık

13 Kasım – 24 Kasım 2023 arasında

İbrahim Ethem Özyiğit

Erdoğan Kirpi

 

  1. Elden evrak teslimi için ilgili komisyon üyelerine uygun buldukları hergün online evrak teslimleri sadece Salı günü yapılacaktır.
  2. Onaylanan belgeleri geri teslim almayan öğrencinin staj başvurusu iptal edilir.
  3. Onaylanan belgelerini ilk iş günü staj yapacağı kuruma teslim etmeyen öğrenci staja başlayamaz.

Öğrencinin B​ölüm Staj Komisyonuna online veya yüz yüze teslim edeceği belgeler:

1- FR-1877 Fen Edebiyat Fakültesi Staj Başvuru Formu  (3 adet)

2- OBS Haftalık Ders Programı Çıktısı (eğer eğitim-öğretim dönemi veya yaz okulu ile beraber staj yapılıyorsa gereklidir) (1 adet)

3- İş yerinin hafta sonu tam gün mesai yaptığını gösteren Belge (eğer hafta sonu staj yapılıyorsa gereklidir) (1 adet)

4- Yabancı uyruklu öğrenciler için https://sks.yildiz.edu.tr/staj/kronik/yabanci-ulke-vatandaslarinin-kronik-hastaliklarina-iliskin-taahhutname.doc adresinde yer alan Taahhütname Belgesi (1 adet) 

Öğrencinin Onaylanan belgeleri teslim alması: 

1) Firma ve Staj Komisyonu Onaylı FR-1877 Fen Edebiyat Fakültesi Staj Başvuru Formu (1 adet) 2) SGK İşe Giriş Bildirgesi (1 adet)

Öğrencinin Staja Başladığı Gün İş Yerine teslim edeceği belgeler:

1) Firma ve Staj Komisyonu Onaylı FR-1877 Fen Edebiyat Fakültesi Staj Başvuru Formu (1 adet) 2) FR-0286 Sicil Formu, 3) FR-0625 Staj Yapılan Kurumun Stajyeri Değerlendirme Anket formu, 4) SGK İşe Giriş Bildirgesi

Staj Sonunda:

Staj Bitiminden itibaren en geç bir ay içerisinde, ilgili firma Staj Yetkilisi tarafından imzalı ve kaşelenmiş

1- FR-0286 Sicil Formu

2- FR-0625 Staj Yapılan Kurumun Stajyeri Değerlendirme Anket Formu

3- FR-1875 Yıldız Teknik Üniversitesi Staj Defteri (Günlük Format)

4- FR-0783 Stajyerin Staj Yaptığı Kurumu Değerlendirme Anket Formu

belgelerini online başvuru yapan öğrenci, std.yildiz.edu.tr uzantılı e-mail adresi ile ytukimyastaj@gmail.com e-mail adresine iletmelidir; yüz yüze başvuru yapan öğrenci, Bölüm Staj komisyonundan elden teslim etmelidir.

Staj Defteri: FR-1875 Yıldız Teknik Üniversitesi Staj Defteri,  bilgisayar ortamında doldurulacak olup ilk sayfada resim ve öğrenci bilgilerini içerecek, her sayfası ise firma Staj Yetkilisi tarafından imza/kaşe ile onaylanacaktır. Her iş gününe ait rapor, yarım sayfadan az olmamalıdır.

ERASMUS Kapsamında Zorunlu Staj

  • ERASMUS+ Programı kapsamında yapılan stajı Zorunlu Stajı yerine saydırmak isteyen öğrencinin, faaliyet dönüşünde Bölüm Başkanlığı’na dilekçe ile başvuru yapması gereklidir.

Ulusal Staj Programı Kapsamında Zorunlu ya da İsteğe Bağlı Staj

  • Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Ulusal Staj Programı” kapsamında Zorunlu ya da İsteğe Bağlı staj yapacak öğrencinin yukarıda ilan edilen belgelere ek olarak,

“Ulusal Staj Programı Kapsamında Staja Kabul Edildiklerini Gösteren Belge” yi (staj yapılacak işyeri yetkilisi tarafından yazılmış; kaşe ve imza ile onaylanmış olmalıdır. Ancak EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) kullanan Kamu Kurumları tarafından Üniversitemize “Ulusal Staj Programı”  kapsamında Stajyer Kabulü yazısı iletilmiş ise teslim edilmesine gerek yoktur)

Staja başlamadan en az 10 gün önce Bölüm Staj Komisyonu’na teslim etmeli ve mutlaka ulusal staj programı kapsamında staj yaptıklarını komisyona bildirmeleri gerekmektedir.

TÜBİTAK Projesi Kapsamında Zorunlu Staj

  • Öğrenci, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen “2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR)“  kapsamında veya kayıtlı olduğu bölümün Öğretim Elemanı tarafından yürütücülüğü yapılan TÜBİTAK destekli bir araştırma projesinde bursiyer olması durumunda zorunlu stajını yapabilir. Bu kapsamda Zorunlu Staj yapmak isteyen öğrencinin, projeye başlamadan en az 10 gün önce Bölüm Staj Komisyonu’na yukarıda ilan edilen belgeleri ve projeye kabul aldığını gösteren belgeyi teslim etmesi gereklidir.

YTÜ Kimya BölümüStaj Komisyonu Üyeleri

                                                                                        Doç. Dr. Kadir TURHAN                            Doç. Dr. Çiğdem YÖRÜR GÖRECİ

                                                                      Dr. Erdoğan KİRPİ            Dr. İbrahim Ethem ÖZYİĞİT             Dr. Ceren CAN KARANLIK                       

                                                                                         Arş. Gör. Sadegül FIRAT                          Arş. Gör. Sena Nur Alegöz

İlgili Formlara Kalite Koordinatörlüğü sayfasından FR- kodu yazılarak ulaşılabilir.

  FR-1877 Fen Edebiyat Fakültesi Staj Başvuru Formu

  FR-0286-Staj Sicil Formu

 FR-1875 Yıldız Teknik Üniversitesi Staj Defteri

 Staj Başvuru Dilekçesi (Üniversite içi Bölümlerde Staj Yapanlar için)

 FR-0625-Staj Yapılan Kurumun Stajyeri Değerlendirme Anket Formu

 FR-0783-Stajyerin Staj yapılan Kurumu Değerlendirme Anket Formu