Staj

Değerli Öğrencilerimiz,

 

Stajlar, lisans eğitim-öğretiminde alınan teorik ve uygulamalı bilgileri pekiştirmek için öngörülmüş ve eğitim-öğretimin bir parçası sayılan öğretim süreci içinde zamanı, süresi ve konusu burada belirlenen ilkeler doğrultusunda her fakültenin kendi bölümlerindeki lisans öğretiminin özelliklerine ve gereklerine göre belirleyecekleri “Fakülte Lisans Öğretimi Staj Uygulama İlkeleri”  özel veya kamu işyerlerinde yapılacak uygulama çalışmalarıdır.

 

Erasmus Stajı; Erasmus stajını, zorunlu staj olarak saydırabilmek için öğrencinin staja başlamadan önce bölüm staj komisyonuna aynı prosedür ile başvuru yapması gereklidir; yani bolum staj komisyonu zorunlu staj için uygun görür ise ilgili belgelerini imzalayacak ve sigortası Dekanlık tarafından yapılacaktır. Kalite Koordinatörlüğü sayfasında tüm belgelerin İngilizce hali mevcuttur, Tüm belgeler ve staj defteri yabancı dilde doldurulacaktır. Öğrenci, bölümüne başvuru yapmadan önce Sgk belgesinde gerekli olan Firma onayı kısmı için yurtdışındaki kuruma mail ile Sgk belgesini iletmeli, kurum tarafından kaşe-imza yapılmalı ve öğrenciye mail ile onaylı Sgk belgesi iletilmelidir.

Yurtdışında yapılacak ve bolum stajı yerine saydırılmak istenen stajlar için de aynı prosedür geçerlidir.

 

STAJ KOMİSYONU

     Stajla ilgili tüm yazışmaları   ytukmlstaj@gmail.com  adresinden yapabilirsiniz.           

Öğrencimiz staj yeri belirlerken;

İlk olarak bölüm başkanlığından kurum/kuruluşa verilmek üzere bölümümüz öğrencisi olduğuna ve zorunlu staj yapması gerektiğine dair bir yazı alınır. Kurum/kuruluş öğrencimizin staj yapmasını uygun görür ise bir yazı ile bölüm başkanlığımıza bildirir. Öğrencimiz kurum/kuruluştan aldığı yazıyı ek yaparak staj  “STAJ BAŞVURU DİLEKÇESİ” ile bölüm başkanlığına başvurur. Staj yerinin uygun görülüp görülmediğine staj komisyonu karar verir.  

Öğrencimiz staja başlamadan en az 15 gün önce;

Staj komisyonuna;

Staj SGK Formu (Staj yapacağı kuruma imzalattıktan sonra) Staj defteri, Staj sicil formu, Stajeri değerlendirme anket formu, nüfus cüzdanı fotokopisi, staja başlama ve bitişi gösteren öğretim takvimini sunar.

Fen Edebiyat Fakültesi muhasebe birimine teslim edilecek evraklar için tıklayınız. 

Staj komisyonuna;

Sosyal güvenlik kurumu sigortalı işe giriş bildirgesi ve Staj SGK Formunu teslim eder (dosya içinde).

 

Staj yapacağı kurum/kuruluşa;

Staj sicil formu, Stajeri değerlendirme anket formu, Staj SGK formu, Sosyal güvenlik kurumu sigortalı işe giriş bildirgesi (imzalı) ve Staj defteri sunulur.

Staj başvuruları en az 30 gün öncesinde alınmaktadır. Örneğin 25 Haziranda staja başlanması durumunda en erken 25 Mayıs itibarıyla staj belgeleri teslim edilebilir.

Staj sonunda;

Staj defteri (ilk sayfası ve haftalık çalışma planı fotokopisi ile) ve Firma tarafından kaşelenmiş kapalı zarf içerisindeki, Staj sicil formu, Stajeri değerlendirme anket formu, “Kimya Bölümü Staj Uygulama Esaslarında belirtilen” sürede A4 zarfı içerisinde imzalı dilekçe ile Kimya bölüm başkanlığına teslim edilir.

 

 

İlgili İlke, Yönerge ve Esaslar:

 

YTÜ Lisans Öğretimi Staj Uygulama Yönergesine buradan ulaşabilirsiniz.

 

İlgili Formlar:

 

 Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu

 Döküman Talep Formu

 FR-0285-Genel Sağlık Sigortası Beyan ve Taahhüt Formu

 FR-0284-Yıldız Teknik Üniversitesi SGK Staj Formu

 FR-0286-Staj Sicil Formu

 Staj Başvuru Dilekçesi (Üniversite Dışında Staj Yapanlar için)

 Staj Başvuru Dilekçesi (Üniversite içi Bölümlerde Staj Yapanlar için)

 Staj Bitirme Dilekçesi

 FR-0283-Staj Değerlendirme Formu

 FR-0625-Staj Yapılan Kurumun Stajyeri Değerlendirme Anket Formu

 FR-0783-Stajyerin Staj yapılan Kurumu Değerlendirme Anket Formu

 

STAJ TAKVİMİ HAKKINDA 

Yaz döneminde staj yapacak öğrencilerin sınav haftalarını (Final ve Bütünleme) ve resmi tatil günlerini dikkate alarak staj tarihlerini belirlemeleri gerekmektedir.