Yönetim

       

   
  Bölüm Başkanı  
  Prof. Dr. Ali ERDOĞMUŞ  
  Ofis No: D-2025  
  Ofis Tel: +90 212 383 4171  
  E-posta: aerdog@yildiz.edu.tr  
 
Bölüm Başkan Yardımcısı   Bölüm Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Melda ALTIKATOĞLU YAPAÖZ

  Doç. Dr. Birol IŞIK

Ofis No : D-2033

   Ofis No :  D-1043
Ofis Tel : +90 212 383 4205     Ofis Tel : +90 212 383 4136
E-posta : maltikatoglu@yahoo.com   E-posta: isikb@yildiz.edu.tr
     
LİSANSÜSTÜ PROGRAM YÜRÜTÜCÜLERİ
 

Analitik Kimya Programı

Prof. Dr. Hüsnü CANKURTARAN

Anorganik Kimya Programı

Prof. Dr. İbrahim ERDEN

Biyokimya Programı

Prof. Dr. Melda ALTIKATOĞLU YAPAÖZ

Fizikokimya Programı

Prof. Dr. Nevim SAN

Organik Kimya Programı

Prof. Dr. Belkıs BİLGİN ERAN