Emekli / Ayrılan Personel

Emekli / Ayrılan Akademik ve İdari Personel

Personel

Emekli/Ayrılan Yıl

Doç. Dr. Volkan SÖZER 2024
Arş. Gör. Dilgeş BASKIN

2022

Arş. Gör. Ümran DURU KAMACI

2021

Prof. Dr. Abdürrezzak BOZDOĞAN

2021

Prof. Dr. Sabiha  MANAV YALÇIN

2021

Prof.Dr.Ayfer SARAÇ

2020

Prof. Dr. Ferdane KARAMAN

2020

Arş. Gör. Gürkan KARANLIK

2019

Prof. Dr. Nüket ÖCAL SUNGUROĞLU

2018

Arş. Gör. Çağdaş BÜYÜKPINAR

2018

Arş. Gör. Ümit Nazlı TÜRKTEN

2017

Arş. Gör. Dila KAYA

2016

Prof. Dr. Ulvi  AVCIATA

2016

Prof. Dr. Hüseyin YILDIRIM

2015

Prof.Dr. Zekiye Çınar

2015

Prof.Dr. İnci Sönmezoğlu

2015

Prof. Dr. Osman ÇAKMAK

2015

Öğr.Gör.Dr. Basri Demiryürek

2015

Prof. Dr. Hüseyin AFŞAR

 

Prof. Dr. İnci ARISAN ATAÇ

 

Prof. Dr. Göksel AKÇİN

 

Prof. Dr. Filiz İMER

2014

Arş.Gör Yasemin Tamer

2014

Arş. Gör. Dr. Feyza Karasu

 

Arş. Gör. Dr. Gökçe Göksu

 

Araş. Gör. Dr. Ali Serol ERTÜRK

2014

Arş. Gör. Dr. H. Kerim BEKER

 

Uzman Ertan Selimoğlu

2013

Arş. Gör. Dr. Hale BERBER YAMAK

 

Arş. Gör. Dr. Nurgül Akçin ÖNEL

2011

Prof. Dr. Sıdıka SUNGUR

2010

Uzman Dr. Ahmet Lütfi UĞUR

 

Araş. Gör. Dr. Nurdagül ORHAN

 

Prof. Dr. Gönül KUNT

2008