Organik kimya
Organik Kimya Programı
Telefon
E-posta

Ofis 

Prof. Dr. Belkız BİLGİN ERAN
(Program Yürütücüsü)
0 212 383 
4216
bbilgin@yildiz.edu.tr
D-2053
Prof. Dr. Zuhal TURGUT
0 212 383 4212
zturgut@yildiz.edu.tr
D-2013
Prof. Dr. Feray  AYDOĞAN
0 212 383 4215
feray@yildiz.edu.tr
D-2015
Prof. Dr. Çiğdem YOLAÇAN
0 212 383 4213
yolacan@yildiz.edu.tr
D-2016
Prof. Dr. Metin TÜLÜ
0 212 383 4223
tulumetin@gmail.com
D-2022
Prof. Dr. Lokman TORUN
0 212 383 4179
ltorun@yildiz.edu.tr
D-2056
Prof. Dr. Hale OCAK
0 212 383 4209
hale_ocak@yahoo.com
D-2054
Doç. Dr. Ömer Tahir GÜNKARA
0 212 383 
4214
omerrrgunkara@hotmail.com
D-2012
Doç.Dr.  Kadir TURHAN
0 212 383 4218
turhankadir@yahoo.com
D-1012
Arş. Gör. Dr. Erdoğan KİRPİ
0 212 383 4219
kirpi@yildiz.edu.tr
D-1040
Arş. Gör. Dr. Fatma Tülay TUĞCU
0 212 383 4217
ttugcu@yahoo.com
D-1017
Arş. Gör. Dr. Çiğdem YÖRÜR GÖRECİ
0 212 383 4221
cyorur@yildiz.edu.tr
D-1044
Arş. Gör. Ceren CAN
0 212 383 4129
cerenaececan@gmail.com
D-1041
Arş. Gör. Büşra ARVAS
0 212 383 
4143
bsraarvas@gmail.com
D-1015