Organik kimya
Organik Kimya Programı Telefon E-posta Ofis
Prof. Dr. Belkız BİLGİN ERAN (Program Başkanı) 0212 383 4189 bbilgin@yildiz.edu.tr D-2053
Prof. Dr. Çiğdem YOLAÇAN 0212 383 4213 yolacan@yildiz.edu.tr D-2016
Prof. Dr. Feray AYDOĞAN 0212 383 4215 feray@yildiz.edu.tr D-2015
Prof. Dr. Hale OCAK GÜMRÜKÇÜ 0212 383 4209 hocak@yildiz.edu.tr D-2054
Prof. Dr. Huriye AKDAŞ KILIÇ 0212 383 4203 hakdas@yildiz.edu.tr D-2038
Prof. Dr. Lokman TORUN 0212 383 4179 ltorun@yildiz.edu.tr D-2056
Prof. Dr. Metin TÜLÜ 0212 383 4223 tulumetin@gmail.com D-2022
Prof. Dr. Zühal TURGUT 0212 383 4212 zturgut@yildiz.edu.tr D-2013
Doç. Dr. Çiğdem YÖRÜR GÖRECİ 0212 383 4157 yorur@yildiz.edu.tr D-1013
Doç. Dr. Kadir TURHAN 0212 383 4218 turhankadir@yahoo.com D-1012
Doç. Dr. Ömer T. GÜNKARA 0212 383 4214 omerrrgunkara@hotmail.com D-2012
Dr. Öğr. Üyesi Ceren CAN KARANLIK 0212 383 4129 cerenaececan@gmail.com D-1041
Arş. Gör. Dr. Büşra ARVAS 0212 383 4143 bsraarvas@gmail.com D-1041
Arş. Gör. Dr. Erdoğan KİRPİ 0212 383 4219 kirpi@yildiz.edu.tr D-1040
Arş. Gör. Dr. F. Tülay TUĞCU 0212 383 4217 ttugcu@yahoo.com D-1017