Yönetmelikler

YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü ve YÖK Lisans Üstü/ Doktora Yönetmelikler:

 

- FBE Lisansüstü Yönetmeliği

- YTÜ Senato Uygulama Esasları

- YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

Not: YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü sayfasında > Yönetmelikler menüsünden ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.

>> sayfa: http://www.fbe.yildiz.edu.tr/index.php