Kalite Politikamız

 

Öğrencilerimizin;
-Sosyal ve kültürel etkinliklere katılan,
-Bilimsel kavram ve kuralları özümseyebilen,
-Analitik düşünebilen,
-Bilimde yeni açılımlara ışık tutabilecek.
 

Bölüm için;
-Seminer, konferans ve sempozyumlar düzenlemek,

-Öğretim elemanı niteliğini artırmak,
-Etkin eğitim ve öğretim,

-Öğretim yöntemlerini uygulayabilmek ve bu amacın gerektirdiği sahip olduğumuz teknik donanımı,
-İnternet olanaklarını ve kütüphanesini geliştirmek.