Fiziksel İmkanlar

Bölümümüzde; Anorganik Kimya, Analitik Kimya, Fizikokimya, Organik Kimya, ve Biyokimya anabilim dallarına ait olmak üzere 5 adet eğitim ve 5 adet araştırma laboratuarı bulunmaktadır. Kimya bölümü için gerekli olan;

-UV-spektrofotometre

-FT-IR

-LC-MS

-Elementel analiz

-GC-MS spektrometre

-Atomik Absorpsiyon Spektrofotometre

-Termal Gravimetrik analiz

cihazlarıyla donatılmış olan enstrümantal analiz laboratuvarı ve polimer kimyası alanında yapılan kapsamlı çalışmalar için;

-Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC- Photo DSC)

-Dinamik Mekanik Analiz (DMA)

-Jel Geçirgenlik kromatografisi (GPC)

-Suda çözünen polimerler için Jel Geçirgenlik Kromatografisi

-Gaz Kromatografisi (GC)

-UV-Visible ışık kaynakları ve fotoreaktör

cihazlarını barındıran makromoleküler kimya laboratuvarı bulunmaktadır.

Ayrıca, kuantum kimyasal yöntemlerle; moleküler modelleme, reaksiyon modellemesi ve kinetik hesapsal çalışmaların yapıldığı bir Hesapsal Kimya Laboratuarı bulunmaktadır. Hesapsal Kimya Laboratuarında gelişmiş bilgisayarlarla; yarı-ampirik, ab initio, DFT, MP2 gibi hesaplamalar güncel programlarla yapılmaktadır.

Bu laboratuvarlarımızda lisans ve yüksek lisans öğrencileri çağımızın gerektirdiği üzere oldukça modern bir eğitim almaktadır. Ayrıca kamu ve özel sektörün taleplerine yönelik DPT, TÜBİTAK, YTÜ Araştırma Fonu Projeleri çerçevesinde çalışmalar yürütülmektedir.

Bölümümüz bilgisayarlarından, “American Chemical Society” , “Science Direct” , ve “ Web of Science” gibi veri tabanları kullanılarak, bilimsel makalelerin tam metinlerine rahatlıkla ulaşılabilmektedir.