Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
 
Anahtar kelimeyi CtrlF ile arayabilirsiniz.
 
E-devlet kaydı(elektronik kayıt) zorunlu mu?
 • Elektronik kayıt öğrenciler için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır.
 • Elektronik kayıt yaptıracak adayların (https://www.turkiye.gov.tr/) adresinde ''e-hizmetler '' de yer alan 'Yuksekogretim Kurulu Baskanligi' baslığı altında ilgili tarihlerde açılacak 'Universite E-Kayit' secenegini tıklayarak kayıt isleminin süresi icinde yapılmasi gerekir.
Hangi durumlarda e-devlet kaydı yaptırılamaz?
 • T.C. Kimlik Numarasına sahip olmama,
 • Yurt dışında bulunduğundan e-devlet şifresi alamama,
 • Halen bir başka yükseköğretim kurumuna kayıtlı olma,
 • Lise mezuniyeti e-okul üzerinden teyit edilememe,
 • ÖSYS Kılavuzunda yerleştirildiği programın bakınız maddelerinde sağlık raporu istenilmesi.
E-devlet’ten kayıt yaptıramazsam hangi yolu izlemeliyim?
ÖSYM'ce ilan edilen ve Üniversitemiz tarafından hazırlanan (www.ogi.yildiz.edu.tr) ve kılavuzlarda belirtilen tarihlerde şahsen gelerek kayıt işlemini gerçekleştirebilirler.
 
E-devletten kayıt yaptırınca evrak getirmeli miyim?
E-Devlet üzerinden kayıt yaptıran öğrencilerin aynı zamanda kayıt kılavuzunda belirtilen tarihler içerisinde “Kayıt İçin Gerekli Belgeler” i hazırlayarak elektronik olarak (www.e-ogrenci.yildiz.edu.tr) yüklemeleri gerekmektedir.
 
Üniversitenizi kazandım ancak Liseden henüz mezun olamadım. Yine de kayıt yaptırabilirmiyim?
Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da kılavuzda belirtilentarihlerde geçici kayıtları yapılır. Bu durumda olup kayıt tarihlerinde geçici kayıtlarını yaptırmayan adaylar kayıt haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen tarihe kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılır. Belirtilen tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinir.
 
Kayıt için gerekli evraklarım da eksiklikler var. Eksik olan bir belge olursa yine de kayıt yaptırabilirmiyim?
Eksik belge ile kayıt yapılamaz.
 
Askerlik, tutukluluk, hastalık vs. nedeniyle mazeretli olanların ilk kayıtları nasıl yapılır?
ÖSYM'ce ilan edilen ve Üniversitemiz tarafından hazırlanan kılavuzlarda belirtilen tarihlerde mazeretlerini kanıtlayan belge ve bir dilekçe ile (Zorunlu İngilizce hazırlık sınıfında öğrenim görecekler Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne, Lisans öğrenimine başlayacaklar kayıtlı olduğu Bölüm Başkanlığına) başvurmaları durumunda kayıtları yapılarak, kayıt dondurma işlemi yapılır.
Aday ilk kayıt işlemlerini kendisi mi gerçekleştirmeli? (Yakını, anne, baba vs.)
 • Öğrencinin kendisinin gelememesi durumunda
 • 18 yasindan kucuk olan adaylarin kayitlari 1. Dereceden yakinlari tarafindan yapilabilir.
 • 18 yasindan buyuk olan adaylarin kayitlari noter onayli vekaletname ile kanuni temsilcileri tarafindan yapilabilir.
 
Türkiye Burslusu / YÖGS sonucuna göre üniversitenize yerleştim kayıt işlemini nereden gerçekleştirebilirim? Kayıt için gerekli bilgi ve belgeler nelerdir?
“Türkiye Burslusu olarak Üniversitemiz programlarına yerleştirilenlerin kayıt işlemleri Üniversitemiz Uluslararası Öğrenci Birimi tarafından gerçekleştirilmektedir. Kayıt için gerekli bilgi ve belgelere (http://www.admissions.yildiz.edu.tr ) adresini ziyaret ediniz.
 
Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınıyor mu?
Üniversitemiz Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde Özel Yetenek ile öğrenci alan programlarımız bulunmaktadır. Programlar hakkında bilgi almak için http://www.sts.yildiz.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
 
İngilizce Yeterlik Sınavına (İYS) kimler girer?
Üniversitemiz % 100 ve % 30 İngilizce programlara kayıt yaptıranlardan “İngilizce Dil Sınavlarının Eşdeğerliğine İlişkin Puan Aralıkları Tablosu”nda belirtilen sınavların herhangi birinden aldıkları puanlarla İngilizce yeterliklerini belgeleyemeyenler İYS’ye girerler.
 
İngilizce Yeterlik Sınavına (İYS)girmek zorunlu mu?
Hayır. Güz yarıyılı başında yapılan İYS’ye giremeyen yeni kayıtlı öğrenciler Hazırlık öğretimine YDYO'nca belirlenen kurdan başlarlar.
 
İYS’ye herhangi bir nedenle giremeyen öğrenciler için mazeret sınavı düzenlenir mi?
Hayır, düzenlenmez.
 
İYS’den almam gereken not nedir?
Daha önce öğretim gördüğüm yükseköğretim kurumunda hazırlık sınavından başarılı oldum. Yine de İYS’ye girmeli miyim?
Evet. Diğer üniversitelerden alınan belgeler İngilizce Yeterlik Sınavı(İYS)için geçerli değildir.
 
İYS’ye (İngilizce Yeterlilik Sınavı) eşdeğer sınavlar var mıdır? Eğer varsa, hazırlıktan muaf olabilmek ya da hazırlık sınıfını geçebilmek için bu sınavlardan en az kaç puan almam gerekir?
Hazırlık öğretiminin ilk yılında başarısızlık ya da devamsızlıktan kaldım. Haklarım nelerdir?
Hazırlık öğretiminden başarısızlık ya da devamsızlık nedeniyle kalan öğrencilerin 2. yıl hazırlık öğretimini tekrar etme hakları yoktur. Ancak, hazırlık öğretimlerindeki 1. yılın ardından 4 (dört) hakla sınırlı olmak üzere İYS’ye girebilirler. belirtilen koşulları sağlamanız halinde kayıtlı bulunduğunuz Bölüm Başkanlığınca belirlenen Yükseköğretim Kurumlarından ders alabilirsiniz.
 
 
Kayıtlı öğrenciyim sistemdeki özlük bilgilerimde (Ad, Soyad, Doğum tarihi, Doğum Yeri vb.) hata var / değişiklik oldu. Nasıl düzelttirebilirim?
 • Lisans öğrencilerinin değişikliğe ilişkin belgesiyle birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kışla Binası A1018 Nolu Büroya,
 • Lisansüstü öğrencilerinin değişikliğe ilişkin belgesiyle birlikte kayıtlı olduğu Enstitü'ye başvuru yapması gerekmektedir.
 • e-Devlet'de gerekli kontrol sağlandıktan sonra Öğrenci Bilgi Sisteminde değişiklik yapılmaktadır.
Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamında öğrenim görmek istiyorum ne yapmalıyım?
Konuya ilişkin tüm bilgilere Erasmus+ Program Birimi web sayfasından (http://www.eu.yildiz.edu.tr ) ulaşabilirsiniz.
 
Mevlana Öğrenci Değişim Programı kapsamında öğrenim görmek istiyorum ne yapmalıyım?
Konuya ilişkin tüm bilgilere Mevlana Değişim Programı Birimi web sayfasından (http://www.mevlana.yildiz.edu.tr) sayfasından ulaşabilirsiniz.
 
Farabi Öğrenci Değişim Programı kapsamında öğrenim görmek istiyorum ne yapmalıyım?
Konuya ilişkin tüm bilgilere Farabi Öğrenci Değişim Programı Birimi web sayfasından (http://www.farabi.yildiz.edu.tr) ulaşabilirsiniz.
 
Kurumlararası Yatay Geçiş, Merkezi Yerleştirme Puanı ile (Ek Madde-1) Yatay Geçiş, Kurumiçi Yatay Geçiş ve Çift Anadal Başvuru, kayıt ve kontenjanları nasıl öğrenebilirim?
Her yıl kılavuzlar güncellenerek web sayfamızda yayınlanmaktadır. Başvuru koşulları-Kontenjanlar ve Kayıt Kılavuzları için tıklayınız
 
Ara dönemde geçiş başvurusu (Kurumlararası Yatay Geçiş-Çift Anadal-İç transfer-Merkezi Puanla Yatay Geçiş yapabilir miyim?
Hayır.Üniversitemiz ara dönemde geçiş başvuruları almamaktadır.
 
Öğrencinin Yatay Geçişine Engel Bir Durumun Olmadığına Dair Belge nereden alınır?
Kurumlararası Yatay Geçiş veya Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş yapmak isteyen Üniversitemiz öğrencileri geçiş yapacakları Yükseköğretim Kurumlarınca talep edilecek olan "Öğrencinin Yatay Geçişine Engel Bir Durumun Olmadığına Dair Belge" yi doldurarak ilgili birimlerden onay alacaklar ve talep eden Yükseköğretim Kurumlarına teslim edeceklerdir. FR-1550 Öğrencinin Yatay Geçişine Engel Bir Durumun Olmadığına Dair Belge
 
Aynı dönemde çift ana dal ve kurumiçi yatay geçiş başvurusu yapabilir miyim?
Kayıtlı bulundukları programdan kurum içi yatay geçiş veya merkezi yerleştirme puanı ile başka bir programa geçiş başvurusunda bulunarak kayıt hakkı kazanan üniversitemiz öğrencileri, aynı eğitim-öğretim yılı için çift anadal başvurusunda bulunamazlar.
 
Üniversitenize dikey geçiş/yatay geçiş/Merkezi Yerleştirme sınavı ile kayıt hakkı kazandım. Kaçıncı sınıftan devam edebilirim?
intibak sınıflarının nasıl hesaplanacağı konusunda ayrıntılı bilgiye, Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye Mevzuat/Yönetmelik ve Yönergeler başlığı altında 4 - Ders Eşdeğerlilik ve İntibak Esaslarından (DD-009) ulaşılabilir.
 
Diğer Yükseköğretimi Kurumunda aldığım ve muafiyet talep ettiğim ders/derslerin olması durumunda dersin notu en az kaç olmadır?
Daha önce diğer Yükseköğretim Kurumlarından alınan derslerden muafiyet talebinde bulunulan derslerin eşdeğer sayılabilmesi ve o dersin muaf kabul edilebilmesi için ders notunun CC (4.00 üzerinden en az 2.00) olması, daha önce Üniversitemizden alınan derslerin eşdeğer sayılabilmesi ve o dersin muaf kabul edilebilmesi için ders notunun DC (4.00 üzerinden en az 1.50) olması gerekmektedir.
 
Derslerin öğrenci bilgi sistemine işlenmesi sürecini nasıl takip edebilirim?
Dilekçe verdiğiniz birimden takip edebilir, Öğrenci Bilgi sistemine işlenip işlenmediğini USIS'den takip edebilirsiniz.
 
Kaydımı dondurmak(izinli sayılmak) istiyorum, nereye, hangi tarihlerde müracaat etmeliyim?
Zorunlu İngilizce Hazırlık sınıfında öğrenim görenler başvurularını Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne, Lisans öğrenimleri içerisinde kayıt dondurmak isteyenler ise başvurularını kayıtlı bulundukları Bölüm Başkanlıklarına yaparlar.
 
Kayıt dondurduğum(İzinli sayıldığım) süre öğrenim süreme sayılır mı?
Hastalık, doğum, doğal afetler, tutukluluk, mahkumiyet ve askerlik gibi önceden öngörülemeyen nedenlerle izinli sayılanların kayıtlı olduğu dersler silinir ve öğrenim süresinden sayılmaz. Ekonomik nedenlerle veya ilgili yönetim kurulunca kabul edilecek başka nedenlerle izinli verilenlerin izinli sayılan süreleri öğrenim süresinden sayılır.
Lisans öğrencisiyim, kayıt dondurduğum (İzinli sayıldığım) dönem katkı payı/öğrenim ücreti ( azami öğrenim süresini geçen ve 2. öğretim öğrencileri) yatıracak mıyım?
Kayıt donduran ögrenciler katkı payı/ogrenim ucreti ödemezler.
 
En fazla ne kadar süre kayıt dondurabilirim?
Bir öğrenciye, öğrenim süresince toplam olarak en çok dört yarıyıl izin verilebilir. Ancak, izne gerekçe olan nedenlerin sürmesi durumunda, ilgili yönetim kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile izin iki yarıyıl daha uzatılabilir.
 
Kayıt dondurma (İzinli sayılma) ile kayıt yenilememe arasında bir fark var mı?
Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 35. Maddesinde belirtilen mazeretlerin var olması durumunda kayıt dondurma (izinli sayılma) işlemi yapılabilir. Kayıt dondurma kararı mazeret durumunuza göre öğrenim sürenizden sayılarak veya sayılmayarak verilebilir. Ancak kayıt yenilememe durumunda kayıt yenileme işlemi yapılmayan her yarıyıl öğrenim sürenizden sayılır.
 
Derslere devam zorunluluğu var mı?
Üniversitemizde teorik derslerin en az %70’ine, teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının en az %80’ine devam zorunluluğu bulunmaktadır.
 
Ağırlıklı genel not ortalaması nasıl hesaplanır?
Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO), Yarıyıl Ağırlıklı Not Ortalaması (YANO) ve Ağırlıklı Not Ortalaması (ANO), G, M notları hariç, her dersten alınan notun o dersin yerel kredisi ile çarpımından elde edilen değerlerin toplamının bu derslerin yerel kredilerinin toplamına bölünerek hesaplanırr
 
Ağırlıklı genel not ortalaması ne zaman güncellenir ?
Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) ve Yarıyıl Ağırlıklı Not Ortalaması (YANO) her yeni not girildiğinde ve Ağırlıklı Not Ortalaması (ANO) ise gerektiğinde güncellenir ve not çizelgesine (transkript) yansıtılır.
 
Hangi dersleri uzaktan eğitim sisteminden alabilirim?
Her dönem uzaktan eğitim sisteminde açılacak dersler http://www.uzem.yildiz.edu.tr/ sayfasında ilan edilir.
 
Uzaktan eğitim sistemindeki borç durumumu nasıl sorgulayabilirim?
UZEM borcunuzu öğrenmek için ( http://eders.yildiz.edu.tr/uzemodemekontrol ) adresinden “Öğrenci UZEM Borcu Sorgula” linkini tıklayınız. Açılan sayfaya TC Kimlik Numaranızı ve Öğrenci Numaranızı yazınız ve “UZEM BORÇ SORGULA” butonuna basınız.
 
AKTS Kredi Sistemi Nedir?
Öğrenci merkezli, öğrencinin iş yüküne dayalı bir kredi sistemidir. Öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi ve belirlenen öğrenim çıktılarını elde edebilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler vb.) ifade eden bir değerdir. Üniversitemizde verilen her dersin hem yerel hem de AKTS kredisi mevcuttur. Bir dersin yerel kredisi, dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile laboratuar, uygulama, atölye veya stüdyoların haftalık saatlerinin yarısından oluşur. Başlangıçta kredi transferi için düşünülen bu sistem, kurumsal, bölgesel, ulusal ve Avrupa seviyesinde kredi toplama sistemi olarak da kullanılmaktadır. Not ortalamalarına katılmayacağı Senato tarafından kabul edilen dersler için kredi saat değeri tespit edilmez. Bu derslerin sadece haftalık teorik ve uygulamalı saatleri belirtilir. Her ders için öğrenim çıktılarının belirlenmesinin ardından, öğrencilerin başarılı olabilmesi ve bu öğrenim çıktılarına ulaşabilmeleri gerekli olan iş yükü hesaplanmaktadır. AKTS kredi dağılımı için yapılan çalışmalarda, öğrencilerin başarılı olmak için ihtiyaç duydukları iş yükleri ilgili öğretim görevlileri tarafından öngörülmüştür. Öğrencilerin iş yükü, her dönem sonunda yapılan değerlendirme anketleriyle ölçülmüştür. YTÜ’de, öğrencilerin bir dönemi (sınav dönemleri dahil olmak üzere toplam 16 hafta) tamamlayabilmeleri için en az 30 AKTS kredisinden başarılı olmaları zorunludur. 30 AKTS kredisi, öğrencilerin dönem içerisinde gerçekleştirdikleri tüm aktiviteleri(ders saatleri, ödev, proje, ara sınav, final vb.) içine alan 750-900 saat arasında bir iş yükü ile ilişkilendirilir.
 
Üniversitemiz AKTS sistemini uygulamak zorunda mıdır?
Hayır değildir. Kümülatif Genel Not Ortalamasının(GNO) hesaplanması, öğrencilerin yerel kredi ve notlarına göre yapılır. Ancak, hem yerel kredi ve notlar, hem de AKTS kredileri ve notları öğrencilerin transkriptlerinde gösterilir.
 
Bitirme çalışması almanın koşulu nelerdir?
 • Bir öğrencinin bitirme çalışması alabilmesi için, öğretim planında yer alan toplam kredinin en az %75’ini karşılayacak sayıda dersten başarılı olması ve AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir.
Bitirme Çalışmasını en son ne zamana kadar teslim edebilirim?
Bitirme çalışmasının süresi bir yarıyıldır. Bu süre sonunda öğrenci; tamamladığı bitirme çalışmasını, bölümlerce hazırlanacak “Bitirme Çalışması Teslim Formu” nu doldurup danışmanının onayını alınarak, yarıyıl sonu sınavlarının başladığı haftanın birinci günü mesai bitimine kadar, en az üç (3) nüsha olarak bölüm başkanlığına teslim eder.
 
Final / Bütünleme sınavına girebilme şartları nelerdir?
Final ve Bütünleme sınavlarına girebilmek için teorik derslerin en az %70’ine, teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının en az %80’ine devam zorunluluğu bulunmaktadır. Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim–öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur.
 
Final/Bütünleme sınavına giremeyenler için mazeret sınavı var mıdır?
Her ne sebeple olursa olsun Final veya Bütünleme sınavı için mazeret sınav hakkı yoktur.
Bütünleme sınav tarihlerini nereden öğrenebilirim?
 
Tüm derslerimden geçtim fakat not ortalamam 2.00’ın altında mezun olabilir miyim?
Hayır. Mezun olabilmek için bölümün/programın öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamanız gerekmektedir.
 
Mezuniyet sınavına girebilme şartları nelerdir? Kaç dersten mezuniyet sınavına girebilirim?
Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
 
Mezuniyet sınav tarihlerini nereden öğrenebilirim?
 
Mezuniyet sınavına giremeyenler için mazeret sınavı var mıdır?
Hayır.Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
 
Azami öğrenim süresi ne kadardır? Azami öğrenim süresi sonunda hangi durumda kaydım silinir?
Azami öğrenim süresi, Lisans öğrencileri için yedi (7), Önlisans öğrencileri için dört (4) yıldır. Bu sürelerin hesaplanmasına tüm öğrenciler için süreler sıfırlanarak 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı başı itibariyle başlanmıştır.
Azami öğrenim süremi tamamladım 6 ders ve üzeri hiç almadığım veya devam koşulunu yerine getirmediğim ders/derslerim varsa durumum ne olur?
Azami öğrenim süresi sonunda, hiç almadığı ve/veya alıp devam koşulunu yerine getirmediği ders sayısı altı (6) ve daha fazla olan öğrencilerin ek sınav haklarından yararlandırılmaksızın Üniversite ile ilişiği kesilir.
 
Azami öğrenim süresi sonunda hangi durumlarda sınav haklarımı kullanırım? Sınav haklarım nelerdir?
Azami öğrenim süresini tamamlayan (hiç almadığı ve/veya alıp devam koşulunu yerine getirmediği ders sayısı altı (6) ve daha fazla olan öğrenciler hariç) son sınıf öğrencilerine, azami öğrenim sürelerini tamamladıkları yarıyılın sonunda kullanmak üzere, FF, FD, DD notu olan tüm dersler için toplam iki ek sınav hakkı verilir.
 • Hiç alınmayan veya devam koşulu sağlanmayan (F0) dersler için ek sınav hakkı verilmez ve bu statüdeki dersler aşağıda belirtilen ek süreler içerisinde alınması gerekir.
 • Öğrenciler, ek sınav haklarını mezuniyet sınavını takiben ilan edilecek tarihlerde birinci ek sınav ve ikinci ek sınav adları altında kullanacaklardır.
 • Ek sınav hakkı kullanılan derslerden başarılı sayılabilmek için dersin harf notunun en az CC (2.0) olması gereklidir.
 • Ek sınav hakları sonunda mezuniyet için 6 veya daha fazla dersi kalanların Üniversite ile ilişiği kesilir.
 • Ek sınav hakları sonunda, mezuniyet için hiç alınmayan veya devam koşulu sağlanmayan dersler dahil olmak üzere en fazla beş veya en az iki dersi kalan öğrencilere, dört yarıyıl ek süre verilir.
 • Azami öğrenim sonunda veya ek sınav hakları sonunda veya ek süreler sonunda mezuniyet için 1 (bir) dersi kalan öğrencilere, sınırsız sınav hakkı verilir.
Azami öğrenim süresi ve bu süre sonunda yararlanacağım sınavlar ile ilgili ayrıntılı bilgiye nereden ulaşırım?
 
Yarıyıliçi sınavlarının mazereti var mı?
Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir.
 
Hangi durumlarda mazeret sınavına girebilirim? Mazeret sınavı için ne zaman başvurmalıyım?
Hastalık halinde; hastalığın en az 3 (üç) günlük bir raporla belgelenmesi (Özel muayenehaneler hariç) ve raporun, rapor bitim tarihinden itibaren en geç 3 (üç) gün içinde ilgili Bölüm Başkanlığı’na sunulması gerekmektedir.
 • Birinci dereceden yakınlarının ölümü veya acilen hastaneye kaldırılması durumunda;
 • Trafik kazası ve doğal afetler durumunda sınav tarihinden itibaren en geç 3 (üç) gün içinde ilgili Bölüm Başkanlığı’na sunması gerekmektedir.
 • Bir yarıyılda teorik derslerde 21 iş gününden, diğerlerinde ise 14 iş gününden daha uzun sürmeyen gözaltı ve tutukluluk durumunda;
 • Öğrenci ulusal veya uluslararası yarışma, sportif faaliyet ve benzeri bir nedenle üniversite veya diğer resmi kurumlarca yapılan görevlendirme nedeni ile sınava girememişse,
 • Çift anadal programı ile anadal programının sınav takviminde çakışma olması halinde mazeret sınavı hakkı verilir.
 • Yukarıda sayılan tüm mazeretler dışındaki bir mazeret nedeni ile öğrenci sınava girememişse bu mazeretini belgelendirmesi gerekmektedir. Bu hakların ne şekilde uygulanacağına ilişkin bilgiler için Yarıyıl İçi Sınavı İçin Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılış Esasları’nı (DD-007) inceleyiniz.
Mazeretli olduğum günler içinde yapılan sınavlara katılabilir miyim?
Mazereti olan öğrenci, mazeretli olduğu günler de yapılan derslerin sınavlarına giremez. Girmesi durumunda ilgili birim tarafından sınavları geçersiz sayılır.
 
Sınav sonucuma itiraz etmek istiyorum . İtiraz süresi nedir? Nereye başvurmalıyım?
Sınav sonuçlarının ilan edilmesinin veya akademik takvimde belirtilen sınav not girişlerinin öğrenci otomasyon sistemine girilmesinin son gününden itibaren üç iş günü içerisinde kayıtlı olduğunuz Yüksekokul Müdürlüğüne/Fakülte Dekanlığına bir dilekçeyle başvurarak itiraz edebilirsiniz.
 
Kayıtlı öğrenciyim. Öğrenci Belgesi/ Transkript almak istiyorum.Nereye başvurmalıyım?
Kayıtlı öğrenciler Öğrenci Belgesi/ Transkriptlerini fakülte öğrenci işlerinden alabilirler.
 
Onur yada yüksek onur öğrencisi olarak mezun oldum? Diplomam da bu durum belirtilir mi?
Bu durum diplomanızda belirtilmez. Mezun öğrenciler için hazırlanan Not Durum Belgesinde belirtilir
 
Çift Anadal Programından mezun oldum. Ancak Anadal Programından mezun olamadım. ÇAP’ a ait diploma alabilir miyim?
İkinci anadal lisans programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği birinci anadal lisans programından mezun olması halinde verilir.
 
Askerlik Durum Belgesi (Ek-C) nereden alınabilir?
Öğrencilerimizin Askerlik Durum Sorgulama işlemleri Askerlik Şubeleri tarafından otomatik olarak gerçekleştirilmektedir. Ancak herhangi bir durumda öğrencilerimizin bu belgeye ihtiyaç duymaları halinde Davutpaşa Kampüsü, Kışla Binası Giriş katında bulunan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından (A1008 nolu oda) alabileceklerdir.
 
Halen kayıtlı öğrenciyim, kayıt sırasında teslim ettiğim Lise, Önlisans veya Lisans diplomamın aslını alabilirmiyim?
Yalnızca “Aslı Üniversitemizdeki dosyasındadır” kaşeli bir örneğini alabilirsiniz. Belgelerin asılları yalnızca ilişik kesme ile birlikte tarafınıza teslim edilir.
 
Disiplin cezası almadığıma dair yazı alabilir miyim?
Disiplin sicil belgesi almayı talep eden kayıtlı öğrencilerimizin disiplin durumlarına ilişkin bilgi "ÖĞRENCİ BELGESİNDE" mevcut olup bu belgeyi Fakülte Sekreterliklerinden temin etmeleri gerekmektedir.
 • Disiplin sicil belgesi almayı talep eden mezunlarımızın disiplin durumlarına ilişkin bilgi "NOT DURUM BELGESİNDE, yer aldığından ayrıca disiplin durumunu gösteren belge düzenlenmemektedir.
 • İlgili ibarenin bulunmaması durumunda (öğrenimi boyunca disiplin cezası almış olanlar için) mezunlarımızın ytumezun@yildiz.edu.tr , kayıtlı öğrencilerimizin ise ogidb@yildiz.edu.tr adresine e-posta göndermeleri gerekmektedir.
 • Not durum belgesi talep eden mezunlarımıza ilişkin duyuru.Duyuruda belirtilen işlemleri yapmanız durumunda transkriptiniz e-posta ile gönderilir.
Hangi hallerde disiplin soruşturması açılacağına, verilecek cezalara ve verilen cezaya itiraz hakkımın olup olmadığı bilgisine nereden ulaşabilirim?
Yükseköğretim kurumları öğrencilerine verilecek disiplin cezaları ile soruşturma usul ve esaslarına Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca düzenlenen “YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ”ne, https://www.yok.gov.tr/kurumsal/mevzuat başlığı altından ulaşılabilir.
 
Alınan Disiplin cezası sicilimden silinir mi?
Alınan disiplin cezaları ancak konuya ilişkin bir af çıkarılması durumunda sicilinizden silinir.
 
Katkı payını kimler öder?
Program sürelerini aşan (Önlisans-Lisans-Lisansüstü) öğrencilerden her bir dönem için birinci öğretimde öğrenci katkı payı alınır.
 
Öğrenim ücretini kimler öder?
İkinci öğretim ve uzaktan öğretimde öğrenim ücreti alınır. Yabancı uyruklu öğrencilerden, birinci veya ikinci öğretim ayırımı yapılmaksızın, her bir dönem için öğrenim ücreti alınır.
Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti ne zaman ödenir?
 
Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti süresi içinde ödenmezse ne olur?
 • Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ile mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.
 • Kayıt yaptırmadığı için öğrencilik haklarından yararlanmayanlar, daha sonraki dönemlerde kayıt yaptırmaları halinde, öğrencilik haklarından yararlanmadığı döneme ait katkı payı ve öğrenim ücreti ödemez.
 • 07.07.2011 tarih ve 2011.15.813 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurul Kararının ( 6111 sayılı kanun / 172. maddesinde yapılan değişiklik ) C. maddesinin 6. bendinde “ 2547 sayılı kanunun 46. maddesinin g. bendine göre katkı payı / öğrenim ücreti ödemeyen öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamayacağından, bu durumdaki öğrencilerin sağlık hizmetinin üniversitesi tarafından karşılanmayacağına, askerlikle ilgili işlemlerde askerlik şubesine durumunun bildirilmesine ve bu dönemler için öğrenci belgesi verilmeyeceğine’’ dair hükmü yer almaktadır.
 • Bu hüküm gereğince ilgili dönem katkı payı-öğrenim ücreti ödenmesi gerekmektedir.
İlk Yüzde On'a giren öğrenciler ne kadar öğrenim ücreti öder?
Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları yarıyılın bütün derslerinden başarılı olmuş ve ilk Yüzde On'a girmiş olan ikinci öğretim bölüm/programlarındaki öğrenciler ilgili yarıyıl için, normal örgün öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar miktarı kadar öğrenim ücreti olarak öderler.
 
Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretinin yarıyıl taksitini yatırmadan kayıt yenileme işlemi yapılır mı?
2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre hesaplanan öğrenim katkı paylarının yarıyıl taksitini akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme ve ders kaydı süresi içinde yatırmayan öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez.
 
Ödemem gereken öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti miktarını nasıl öğrenebilirim?
İlgili dönem öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti güncel bilgileri ders kayıtları başlamadan önce http://www.sks.yildiz.edu.tr/ sayfasında yayınlanmaktadır.
 
Katkı payını ödedikten sonra dekontu nereye verebilirim?
Ödeme dekontu/ makbuzu bir yere teslim etmenize gerek yoktur.
 
Katkı payımı sehven fazla ödedim. Ödediğim fazla miktarı geri alabilir miyim?
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na bağlı Harç Bürosu'na (Davutpaşa Kampüsü Kışla Binası A1009)para iade için başvuru yapmanız gerekir.Dilekçeniz, Yönetmelik ve Bakanlar Kurulu Kararları'nda belirtilen hükümler çerçevesinde değerlendirildikten sonra uygun ise iade işlemi yapılır.
 
Okulum uzadı, katkı payı –öğrenim ücreti miktarı ne olacak?
Her dönem katkı payı miktarları ders kayıt kılavuzları ile birlikte http://www.sks.yildiz.edu.tr/ sayfasında yayınlanmaktadır.
 
Mezun durumdayım sadece stajlarım kaldı katkı payı ödeyecek miyim?
Mezuniyet durumunda olup sadece stajı kalan öğrenciler katkı payı /öğrenim ücreti ödemeyeceklerdir. (Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü Açık Deniz Stajı yapanlar hariç)
 
Mezuniyet durumunda olup sadece stajım kaldı, ilgili dönemde öğrenci belgesi,askerlik belgesi alabilir miyim?
İlgili döneme ait katkı payı /öğrenim ücretini ödemeniz durumunda alabilirsiniz
 
Engelli öğrenciyim katkı payı ödemesi yapmalı mıyım? Ödeme yapacaksam hangi oranda ödeme yaparım?
Engelli 1.Öğretim Öğrencileri (Sağlik Kurulu Raporu Olanlar) katkı payı ödemezler. Engelli 2.Öğretim Öğrencilerinin (Sağlik Kurulu Raporu Olanlar) öğrenim ücretlerinde Engelli Orani Kadar İndirim uygulanır.
 
Şehit veya gazi çocuğuyum. Katkı Payı ödeyecek miyim?
Şehit ve Gazi Çocukları (SGK 'dan alınan Hak Sahiplik Belgesi Olanlar) katkı payı ödemezler.
 
Diplomamın hazır olup olmadığı bilgisini nereden öğrenebilirim?
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından öğrenebilirsiniz.
 
Diplomamı kaybetmedim ancak kullanılamayacak kadar yıprandı, yeniletebilir miyim ?
 • Evet. Yıpranmış durumdaki diplomanızı YTÜ Davutpaşa Kampüsü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kışla Binası A1014 nolu Diploma İşlemleri Birimi'ne teslim ederek müracaat etmeniz durumunda diplomanız tekrar hazırlanır.
 • Mezuniyet tarihi 06.10.2005 'den önceki mezunlarımıza Diploma Yerine Geçerli Belge,
 • Mezuniyet tarihi 06.10.2005'den sonra olan mezunlarımıza İKİNCİ NÜSHA Diploma hazırlanmaktadır./
Diplomamı kaybettim, tekrar alabilir miyim?
 • Diploma kayıp başvurusunda yapılması gereken işlemler
 • • Dilekçe FR-1153-Kayıp Diploma İçin Başvuru Dilekçe Formu.docx Kaybedilen Diplomanın fotokopisinin (varsa) dilekçeye eklenmesi, işlemlerin hızlandırılması bakımından uygun olur.
 • • Diploma kaybına ilişkin iki farklı gazete ilanı (Gazete ilan örnekleri bu dokümanın son sayfasında verilmiştir. İlan örneğinde yer alan bilgilerden bilinmeyenler, Diploma İşlemleri Bürosu’ndan veya ytumezun@yildiz.edu.tr adresinden öğrenilebilir. İlan örneği ulusal veya mahalli gazetelere verilebilir. İlan metninin bulunduğu sayfa ile gazete başlığını ve sayısını içeren kısımlar beraber getirilmelidir.) Ancak yıpranmış Diploma belgenin aslının getirilmesi durumunda gazete ilanına gerek duyulmaz.
 • • Nüfus Cüzdanının fotokopisi (ön ve arka yüzünden çekilmiş)
 • • Dekont (Ödenecek ücretlere ilişkin Tablo1’de belirtilen tutar ilgili banka hesabına yatırılarak dekontla beraber Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Davutpaşa Kampüsü, Kışla Binası, A-1014 nolu Diploma İşlemleri Bürosu’na başvuru yapılmalıdır. 
Diploma kayıp başvurusunu posta ya da elektronik posta ile yapabilir miyim?
ytumezun@yildiz.edu.tr adresine evraklarınızı göndererek kayıp başvurusunda bulunabilirsiniz.Diplomanızı teslim almak için geldiğinizde de evrakların aslını getirebilirsiniz.
 
Diplomamı benim adıma başkası alabilir mi?
Ancak kanuni vekalet verilen temsilci tarafından alınabilir.
 
Diploma Eki Etiketi (Diploma Supplement Label) ne demektir?
Mezun olan her öğrenciye (önlisans programlarından mezun olanlar hariç), Diploması ile birlikte İngilizce dilinde bir adet Diploma Eki belgesi verilir. Diploma Eki, Türk Yükseköğretim Sistemi ve bu sistemde öğrenim görülen programın yerini, amacını, üniversitenin notlandırma sistemini, öğrencilerin öğrenimleri süresi içinde aldıkları her türlü dersi ve bunlardan aldıkları başarı notlarını, öğrenimlerindeki mezuniyet derecesini, ağırlıklı genel not ortalamasını vb bilgileri içerir.