Aletli Analiz 1 Gr:1 dersi

16/9/2013 tarihinde kapatılacağı ilan edilen Aletli Analiz 2 Gr:1 dersi, dersi alan mezuniyet durumundaki öğrenciler bulunduğundan, kapatılmayacaktır. Bunu nedenle dilekçe veren öğrencilerin dilekçeleri iptal edilecektir.