Bedelli Askerlik Hizmeti hk.

Değerli öğrencilerimiz,

Bedelli askerlik hizmeti sırasında öğrencilerimiz eğitim faaliyetleri hk. Fen Bilimleri Enstitüsü'nden gelen yazıya ulaşmak için tıklayınız.

Enstitümüz öğrencilerinin bedelli askerlik hizmetinde bulundukları dönemde, kayıtlı olduğu Anabilim Dalı Başkanlığına dilekçe ile başvurmaları şartıyla;

- Askerlik hizmeti tarihlerine denk gelen sınavlar için öğrenciye mazeret sınavı hakkı verilmesine,

- Yeterlik yazılı sınavının askerlik hizmeti tarihlerine denk gelmesi durumunda, öğrencinin ilgili dönem için yeterlik sınavından muaf tutulmasına,

- Yeterlik sözlü sınavının askerlik hizmeti tarihlerine denk gelmesi durumunda, öğrencinin yeterlik sözlü sınavının askerlik hizmetinin tamamlandığı tarihi takiben 2 (iki) hafta içerisinde yapılmasına,

- YTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esaslarında belirtilen tüm sürelere bedelli askerlik hizmetinde geçen sürenin eklenmesine,

veya kayıt dondurma talebinde bulunan öğrencilerin Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile ilgili dönemde izinli sayılmasının kabul edilmesine oybirliğiyle karar verildi.