Veri Toplama Anketi hk.

Değerli Öğrencilerimiz,

223K502 numaralı ve Çevrimiçi Romantik İlişkilere ve Flört/Arkadaşlık Uygulamalarına Yönelik Tutumlarrı Anlamak: Kişilik, Bağlanma Stilleri, Çevrimiçi Kendini Açma, Sosyal Medyanın Cazibesi ve Yeni Teknolojilere Yönelik Öz-Yetkinlik başlıklı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Amsterdam Vrej Üniversitelerinden araştırmacıların yer aldığı, TÜBİTAK 1001 projesine ait anketlere ulaşmak için tıklayınız.

İlgilenen ve gönüllü olan öğrencilerimize duyurulur.