2021 Yazokulu kapanan dersler hk.

2021 Yazokulu dönemi kapanan dersler:

KIM1602 General Chemistry 2

KIM2522 Inorganıc Chemistry 2

KIM2452 Water Chemistry

KIM2591 Environmental Chemistry and Technology

KIM3422 Biyokimya 2

Yukarıdaki dersler dışında kayıtlı öğrenci sayısı 15 in altında kalan KIM3492 Makromoleküler Kimya ve KIM4211 Adli Bilimde Kimya dersleri; kapanan dersleri yerine ders seçebilecek öğrencilerimiz olabileceği için ilk etapta kapatılmamıştır. 6 Temmuz 2022 (yarın) sistem 10.00 da açılacak olup bu iki dersin kontenjanı saat 14.00 itibarıyla 15 olmazsa kapatılacaktır. Bu nedenle bu dersleri alan  öğrencilerimizin yarın sistemi kontrol etmeleri dersler kapanırsa yerine ders seçmeleri veya paralarını iade almaları gerekmektedir.