Kapanan Dersler Hk.

Kimya Bölümü Mesleki Seçimlik derslerden kapananlar aşağıda ilan edilmiştir.

İlgili dersleri seçen öğrencilerin yeni ders seçimi için dilekçe vermek üzere Arş. Gör. Fatma Tülay TUĞCU ile irtibata geçmesi gerekmektedir.

KIM4712 Spektroskopik Analiz Gr.1 

KIM2152  Endüstriyel Organik Bileşiklerde Toksikoloji Gr.1

KIM4272 Kompleks Kimyası Gr.1

KIM4752 Radyokimya Gr.1

KIM4792 Fotokimyasal Teknoloji Gr.1

KIM4802 Reaksiyon Kinetiği Gr.1

KIM4812 Tıbbi Bitkiler Kimyası Gr.1

KIM4822 İstatistiksel Termodinamiğe Giriş Gr.1

KIM4192 Polimerik Kompozit Malzemeler Gr. 1