Yönetim

       

   
  Bölüm Başkanı  
  Prof. Dr. Hale OCAK  
  Ofis No: D-2007  
  Ofis Tel: +90 212 383 4133  
  E-posta: hocak@yildiz.edu.tr  
     
 
Bölüm Başkan Yardımcısı   Bölüm Öğrenci İşleri Koordinatörü

Prof. Dr. Demet KARACA BALTA

  Dr. Fatma Tülay TUĞCU

Ofis No : D-2047

   Ofis No :  D-1017
Ofis Tel : +90 212 383 4194     Ofis Tel : +90 212 383 4217
E-posta : karbaldemet@yahoo.com   E-posta : ttugcu@yahoo.com
     
LİSANSÜSTÜ PROGRAM YÜRÜTÜCÜLERİ
 

Analitik Kimya Programı

Prof. Dr. Hüsnü CANKURTARAN

Anorganik Kimya Programı

Prof. Dr. İbrahim ERDEN

Biyokimya Programı

Prof. Dr. Melda ALTIKATOĞLU YAPAÖZ

Fizikokimya Programı

Prof. Dr. Nevim SAN

Organik Kimya Programı

Prof. Dr. Belkıs BİLGİN ERAN