Hakkında

Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü,

 

Analitik kimya, Anorganik kimya, Organik kimya, Fiziko kimya ve Biyokimya üzerine araştırma ve eğitim imkanlarıyla Kimya Doktora programı eşlinde bir  program  sunmaktadır. Bölümler arası Doktora programı tüm kimya anabilim dallarında mevcuttur.


Davutpaşa Yerleşimin Biriminde yer alan Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, geniş olanaklarıyla eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Bölümümüzde 41 öğretim üyesi, 1 uzman, yaklaşık 30 araştırma görevlisi, 3 idari ve teknik personel görev almaktadır.


Öğrenci Profili


Kimya bölümünün amacı, Türkiye kimya sanayinde gerek üretim, gerekse kalite kontrolde görev alacak kimyagerler yetiştirmektir. Eğitim, yabancı dilde hazırlık sınıfından sonra teorik dersler, laboratuar uygulamaları ile laboratuar ve işletme stajlarını kapsamaktadır. Öğrenciler eğitimlerinin son yılında yönelme derslerine ayrılarak çeşitli alt dallarda daha spesifik bilgiler alırlar.

Kimyagerler, sanayileşmiş bir ülkenin en çok gereksinim duyduğu kişilerdir. Çalışma alanları oldukça geniştir. Petrol ürünleri, kimyasal madde, ilaç, boya, gıda, metal, kağıt, plastik, temizlik maddeleri, kozmetik, tekstil gibi alanların doğrudan; makine, maden gibi dalların da dolaylı olarak kimyayla ilgisi olduğundan, kimyagerler bütün bu iş alanlarında iş bulabilirler.

Kimyagerler sanayide kalite kontrol, üretim ve arge (araştırma geliştirme) olmak üzere üç temel bölümde görev alabilirler. Genel olarak kalite kontrol üretilen ürünün belirli standartlara uygun olup olmadığının denetimi iken, arge yeni ürün tasarımı ve var olan ürünlerin geliştirilmesi anlamına gelmektedir. Kimyagerler çalıştıkları yere göre kimya mühendisleriyle, eczacılarla, laborantlarla sürekli iletişim halindedirler.

Ayrıca kimyagerler, master ve doktora çalışmaları yaparak araştırma laboratuarlarında üst düzeyde görev alabilecekleri gibi,üniversitelerde akademik kariyer yapabilirler.


Tarihçe


Kimya Bölümünün ilk çekirdek kadrosu İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Temel Bilimler Bölümü Kimya Kürsüsünde oluşturulmuştur. 1982 yılından bu yana YÖK kararı ile yeni üniversiteler yasası çerçevesinde Yıldız Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Kimya Bölümü dinamik öğretim kadrosunu sürekli güçlendirerek, eğitim-öğretim ve bilimsel faaliyetlerini; modern laboratuvar olanakları, teknik donanımı ve fiziksel alt yapısıyla devam ettirmektedir. 2000 yılına kadar eğitim-öğretim faaliyetlerini, geçmişte “Galatasaray Mühendislik Fakültesi” adıyla anılan Şişli’deki binasında sürdürmüş, bu tarihten sonra Fen-Edebiyat Fakültesi içerisinde yer alan diğer bölümlerle birlikte, Davutpaşa Yerleşim Birimine taşınmıştır.

Kimya Bölümü; lisans öğrenimini Fizikokimya, Organik Kimya, Anorganik Kimya, Analitik Kimya ve Biyokimya Anabilim Dallarında çeşitli temel kimya dersleriyle ve Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak da aynı isimli programlarda yüksek lisans ve doktora çalışmalarını sürdürmektedir.

Kimya Bölümü; eğitim-öğretim alanında ders içeriklerini bilimsel çalışmalara bağlı olarak güncelleyerek ve bilimsel faaliyetlerini büyük bir hızla sürdürerek; kaliteli, çağdaş, yeni açılımlara ışık tutan Bilim Adamları ve sanayinin ihtiyaç duyduğu Kimyagerleri yetiştirmektedir.