KIM4201 Elektroanalitik Yöntemler dersi mazeret sınavı Hk

KIM4201 Elektroanalitik Yöntemler dersi mazeret sınavı 26 Aralık 2014  Cuma günü  D-2032 no'lu sınıfta saat 9.30' da yapılacaktır.