TÜBİTAK PROJE DUYURUSU
 

Fen bilimlerinde öğrenmeyi kolaylaştırmak, araştırma yol ve yöntemleri kazandırmak, öğrencilerin öğrenmede aktif olmasını sağlamak, kendi öğrenmelerinde sorumluluk alma duygusunu geliştirmek ve öğrenmenin kalıcılığını artırmak bilimsel süreç becerilerini kazandırmakla mümkündür.

Bu hedeflerle hazırlanan ve öğrencilere sunulacak, TÜBİTAK projesinde yer almak isteyen, sosyal sorumluluk bilincine sahip öğrencilerimizi 01-12 Ekim 2015 tarihleri arasında gerçekleşecek programda aktif katılıma davet ediyoruz. Görev alan öğrencilerimize yaklaşık olarak brüt 700,00 TL ücret ödenecektir.

 

İstenilen Belgeler: Özgeçmiş, Öğrenci belgesi, Transkript

Başvuru: Dr. İbrahim ERDEN (ofis)

Başvuru süre: 17-19 Aralık 2014