Yüzey Aktif Maddeler 1. Ara sınav tarhinde değişiklik

Bölüm seçmeli derslerinden Yüzey Aktif Maddeler dersinin 1. Ara Sınavı 14 Kasım 2013 Perşembe günü Saat:13.30 da B1-A08 nolu derslikte yapılacaktır.