Yazokulu sonrası yapılacak 2. mezuniyet sınavı hk.

KIM1170 Genel kimya dersinin yazokulu sonrası gerçekletirilecek 2. mezuniyet sınavı 28 Eylül 2022 çarşamba günü saat 16.00 da BZ-A02 nolu sınıfta yapılacaktır.