Ders İçeriği Onay Başvuruları hk.

Değerli Öğrencilerimiz,

Yaz Okulu ve Erasmus için ders içerik onayı başvurularınızı aşağıdaki komisyon üyeleri hocalarımıza yapmanız gerekmektedir. Dersinizin verildiği anabilim dalını gözönünde tutarak ilgili hocamıza email aracılığıyla başvurunuzu yapmanız yeterlidir.

DERS İÇERİKLERİ ONAYLAMA KOMİSYONU

1.    Prof. Dr. Nebahat DEMİRHAN (nebahatdemirhan@gmail.com) - Anorganik Kimya ABD

2.    Prof. Dr. Zuhal TURGUT (zturgut61@yahoo.com) - Organik Kimya ABD

3.    Prof. Dr. Ayşegül PEKSEL aysegulpeksel@yahoo.com) - Biyokimya ABD

4.    Prof. Dr. Nevim SAN (nevimsan@gmail.com) - Fizikokimya ABD

5.    Prof. Dr. Bürge AŞÇI (burgeasci@yahoo.de) – Analitik Kimya ABD