TDB1032 kodlu Türkçe 2 dersi veTDB1032 kodlu Türkçe 2 dersi ve sosyal seçimlik derslerin bütünleme sınav programı

TDB1032 kodlu Türkçe 2 dersi ve Bölüm tarafından açılan sosyal seçimlik derslerin bütünleme sınav programı için tıklayınız.