Final Sınavları hakkında önemli duyuru

Üniversite Senatosunun 11.07.2019/04-02 gün ve sayılı Senato kararı gereğince Yarıyıl sonu sınavına  (Final Sınavı) girmeyen öğrenciler vize notuna bakılmaksızın ilgili dersten başarısız (FF) sayılırlar.