KIM1170 GENEL KİMYA (GENERAL CHEMISTRY) DERSİ LABORATUVAR KURALLARI VE LABORATUVAR DENEY ÇEVRİMLERİ HAKKINDA

KIM1170 GENEL KİMYA (GENERAL CHEMISTRY) DERSİ LABORATUVAR KURALLARI VE LABORATUVAR DENEY ÇEVRİMLERİ HAKKINDA;

 

 

·  Laboratuvarda yoğunluk yaşanmaması için KIM1170 GENEL KİMYA dersi deney grupları A ve B olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. 27 Şubat haftası tüm öğrenciler ilgili ders grubunun laboratuvar saatinde gelecek, genel laboratuvar kuralları ve güvenlik kuralları konusunda bilgilendirilecektir. Derse devam zorunluluğu bulunan tüm öğrencilerin bilgilendirme toplantısına katılımı zorunludur.

·  A grupları 1. deneylerini 06 Mart haftası;  B grupları ise 13 Mart haftasında ilgili ders grubunun laboratuvar saatinde yapacaklardır. Sonraki haftalarda ise; A ve B grupları dönüşümlü olarak 15 günde bir laboratuvar yapacaklardır.

·  Öğrencilerin deneylere föy, beyaz önlük, gözlük ve eldivenleriyle katılmaları gerekmektedir. Deney föyleri kampüs içinde bulunan kitapevinden temin edilebilir.

·  Her öğrenci deneye gelmeden önce yapacağı deneyin teorik ve pratik bilgisi üzerine çalışmalıdır.

·  Deney sorumlu asistanı öğrencinin deney hakkındaki bilgisinin yeterli olmadığına kanaat getirmesi durumunda, öğrenciyi deneye almama ve telafiye bırakma hakkına sahiptir.

·  Öğrenciler deney saatinden 10 dakika önce laboratuvarda hazır bulunmalıdırlar.

·  Her öğrencinin sadece 1 telafi hakkı vardır. Telafi deneyleri tarihi laboratuvar sorumlu asistanı tarafından bildirilecektir.

·  Bir önceki denemesinin imzasını almayan öğrenci bir sonraki deneye alınmayacaktır.

·  Yapılacak deneylerin isimleri, çevrimi ve deneyi yapacağınız tarihler aşağıdaki ekli dosyalarda bulunmaktadır.

·  Deney numaraları deney kitabındaki numaralardan farklıdır. Dikkat ediniz.

·  Deneyler  Fen Edebiyat Fakültesi B blokda bodrum katta bulunan Analitik Kimya Laboratuvarı (BKL-11), Anorganik Kimya Laboratuvarı (BKL-21), Biyokimya Laboratuvarı (BKL-08), Fizikokimya Laboratuvarı (BKL-20) ve Organik Kimya Laboratuvarında (BKL-12) yapılacaktır. 

 

KIM1170 Grup 01 deney çevrimi için tıklayınız.

KIM1170 Grup 02 deney çevrimi için tıklayınız.

KIM1170 Grup 03 deney çevrimi için tıklayınız.

KIM1170 Grup 04 deney çevrimi için tıklayınız.

KIM1170 Grup 05 deney çevrimi için tıklayınız.

KIM1170 Grup 06 deney çevrimi için tıklayınız.

KIM1170 Grup 07 deney çevrimi için tıklayınız.

KIM1170 Grup 08 deney çevrimi için tıklayınız.

KIM1170 Grup 09 deney çevrimi için tıklayınız.

KIM1170 Grup 10 deney çevrimi için tıklayınız.

KIM1170 Grup 11 deney çevrimi için tıklayınız.

KIM1170 Grup 12 deney çevrimi için tıklayınız.

KIM1170 Grup 13 deney çevrimi için tıklayınız.

KIM1170 Grup 14 ve Grup 15 deney çevrimi için tıklayınız.

KIM1170 Grup 16 deney çevrimi için tıklayınız.

KIM1170 Grup 17 ve Grup 18 deney çevrimi için tıklayınız.