Fizikokimya laboratuvarı bütünleme sınavı derslik değişikliği hakkında

3 Şubat cuma günü saat 16.00 da yapılacak olan Fizikokimya Laboratuvar dersinin sınınıfı B1-D11olarak değiştirilmiştir. Öğrencilerimize duyurulur.