Kuantum Kimyasına Giriş (KIM3252) Grup 1 dersinin mazeret sınavı HK.
Kuantum Kimyasına Giriş (KIM3252) Grup 1 dersinin mazeret sınavı
 
23 Mayıs 2014 Pazartesi günü saat 11.00 de, Kimya Bölüm B Blok
 
B2-A08 nolu (dersin yapıldığı sınıf) sınıfta yapılacaktır. Sınava bölüm
 
tarafından mazereti kabul edilen öğrenci girebilecektir.
 
Doç.Dr.Arzu Hatipoğlu