KIM4201 Elektroanalitik Yöntemler dersi Mazeret sınavı
KIM4201 Elektroanalitik Yöntemler dersi Mazeret sınavı 25 Aralık Cuma günü saat 11.00'de yapılacaktır.
Sınav Yeri: D-2042
 
 
Assoc.Prof.Dr. Hüsnü Cankurtaran